WWW.SANOSTAV.CZ

Tel./Fax: + 420 543 235 277, Mobil: +420 777 726 889, E-mail: info@sanostav.cz

Vítáme Vás na WWW.SANOSTAV.CZ ...
SANOSTAV > Sanace vlhkého zdiva ...
 Sanace vlhkého zdiva

Mnoho stavebních objektů, zejména rodinných domů dříve postavených, vykazuje značný stupeň vlhkosti zdiva a tato skutečnost výrazně snižuje komfort jejich užívání. Nekvalifikované zásahy do zdiva a použití nevhodných materiálů neodstraňují v mnoha případech základní příčiny provlhání stavby a přináší jen krátkodobý efekt. Naše firma je programově specializovaná zejména na sanaci vlhkého zdiva. Provádíme všechny metody sanace a jejich kombinace. Využíváme, mimo jiné, metody klasického podřezání zdiva a velice účinnou metodu tlakové chemické injektáže.
 
Metoda podřezání zdiva s následným vložením speciální vodotěsné plastové izolace dává 100% záruku s prakticky neomezenou životností. Podřezáváme zdivo v jakékoliv úrovni, bez omezení jeho tloušťky. Metoda tlakové chemické injektáže je moderní a v zahraničí nejpoužívanější metodou sanace vlhkého zdiva. Použití této metody vede k vytvoření vodonepropustné hydroizolační clony v injektovaném zdivu a současně dochází k výraznému statickému zpevnění injektovaného zdiva. Metodu lze použít použít pro zdivo cihelné, smíšené, kamenné i betonové.
 
Zajišťujeme zpracování odborného posudku stavu objektu z hlediska vlhkostních poměrů a návrhy sanačních opatření. Ve složitějších případech zpracujeme návrh na kompletní řešení stavby z hlediska sanace, jako jsou např. skladby podlah, odvodnění terénu, povrchové úpravy a speciální sanační omítky.

Reference
Novinky
edited by NESPI